Nieuws

Incassokosten niet verschuldigd bij onduidelijkheid

Verplichtingen moet je nakomen, dat staat buiten kijf. Maar een vergissing is mogelijk. Daarom moeten consumenten altijd een periode van twee weken krijgen om een vergeten betaling alsnog uit te voeren. Daarna mag een schuldeiser een vastgesteld bedrag aan incassokosten in rekening brengen, met een minimum van € 40,-.

Maar dan moet wel duidelijk zijn waar die betaling precies voor is. In deze uitspraak heeft de rechter te beslissen over het laatste deel van de betaling van een uitvaart. Het incassobureau legt uiteindelijk pas in laatste instantie bij de rechter uit waar het gevorderde bedrag betrekking op heeft. Dat het bedrag uiteindelijk betaald moet worden, dat wordt vastgesteld, maar omdat er zo lang zo vaag gedaan werd over de reden waarom er betaald moest worden, wijst de rechter de vergoeding van de incassokosten af. Je moet wel kunnen controleren wat je moet betalen.

Inschrijven echtscheiding vergeten – en nu?

Niet iedereen weet dat een echtscheiding met de uitspraak van de rechter nog niet rond is. Je bent pas gescheiden als die uitspraak van de rechter is ingeschreven bij de gemeente waar je getrouwd bent. Heel soms komt het voor dat een advocaat vergeet die echtscheiding in te schrijven. Je blijft dan gewoon getrouwd. En als de echtscheiding niet binnen negen maanden wordt ingeschreven, moet de procedure zelfs opnieuw.

In deze zaak die aan de rechter in Zwolle werd voorgelegd kwam het echtpaar er pas na tien jaar achter dat de echtscheiding niet was ingeschreven. Ze hadden een convenant getekend en de zaak verder aan hun advocaat overgelaten. Die had vergeten de zaak in te schrijven, dus de procedure moest opnieuw. Maar de vrouw wilde nu toch wel graag alimentatie, waar ze eerder van had afgezien.

Daar gaat de rechter niet in mee. Als je tien jaar elkaar niet meer hebt gezien, en in de tussentijd al twee nieuwe relaties hebt gehad, mag je niet verwachten dat er nog een onderhoudsverplichting bestaat. En ook voor de boedelscheiding komt de rechter met de redelijke oplossing: destijds is er volgens het convenant verdeeld, partijen mogen nu houden wat ze hebben.

Waarschijnlijk komt de advocaat, die aansprakelijk is voor de beroepsfout, daar goed mee weg.

 

Twee jaar is twee jaar bij de transitievergoeding

Sinds de invoering van de WWZ is een transitievergoeding verschuldigd als een arbeidsovereenkomst minstens twee jaar heeft geduurd en het contract op initiatief van de werkgever niet verlengd wordt. Wanneer die twee jaar om is, is kennelijk nog voer voor discussie.

De rechtbank Limburg legt het nog eens mooi uit in deze uitspraak. Twee jaarcontracten is twee jaar, dus ook wanneer je dan het contract niet verlengt, ben je een transitievergoeding verschuldigd. Veel werkgevers brengen de lengte van het tweede contract terug tot een duur van 362 dagen, om die reden. Goed in de gaten houden dus. En tijdig, binnen drie maanden, om de transitievergoeding vragen als je die niet vanzelf krijgt. Want anders krijg je hem nooit meer.

Zes maanden adempauze bij schuldhulp

Het voorstel om een adempauze in te kunnen lassen bij het reorganiseren van schulden wordt zo snel mogelijk gepubliceerd en gaat mogelijk al op 1 april 2017 in werking.

Het besluit maakt het mogelijk om voor een periode van maximaal zes maanden schuldeisers op afstand te houden. In die periode mogen ook geen beslagen worden gelegd. Doel van die periode is om zonder de permanente druk van de ene na de andere schuldeiser een goed overzicht van de situatie te krijgen, waarna een voorstel aan de schuldeisers gedaan kan worden.

De adempauze komt bijna tegelijk met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet, die als doel heeft in elk geval een bestaansminimum te verzekeren. Nu nog woonruimte die met dat bestaansminimum te betalen is – maar dat zal wel een illusie blijven.

Verruiming openingstijden Juridisch Loket

Na het bekendmaken van de bezuinigingen op de rechtsbijstand zijn de openingstijden van de Juridische Loketten drastisch beperkt. Nog steeds willen de medewerkers van het Juridisch Loket het liefst dat u bij vragen belt op nummer 0900 8020 (€ 0,25 p/m).

Maar het is ook mogelijk naar het inloopspreekuur te gaan. Hilversum heeft geen eigen loket, maar Hilversummers kunnen naar Amersfoort of Utrecht.

In Amersfoort kunt u binnenlopen op de Van Asch van Wijckstraat 2-4 , elke maandag en woensdag van 09:00 tot 11:00 uur.

Het loket in Utrecht zit op de Catharijnesingel 55, vlak bij het Centraal Station, en is open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 11:00 uur.

Deze wijziging gaat in op 6 maart 2016.

Wie vertegenwoordigt de minderjarige?

Als het belang van een kind, in zaken die over de verzorging en opvoeding of over het vermogen van het kind gaat, volgens het kind niet goed behartigd wordt, dan kan dat kind zelf aan de rechtbank vragen om een bijzonder curator aan te wijzen. De wetgever heeft daar bewust geen eisen aan verbonden: je moet die route niet te ingewikkeld maken. Die brief hoeft niet aan eisen te voldoen, en hij hoeft ook niet door een advocaat geschreven te worden. Een kind kan dus zelf, buiten zijn wettelijke vertegenwoordiger, om een bijzonder curator vragen.

Maar wat dan als de rechtbank dat verzoek afwijst? In hoger beroep is de bijstand van een advocaat normaal gesproken verplicht. Hoe moet het hof dan omgaan met zo’n verzoek, waarvan de wetgever net bedacht had dat dat informeel moet zijn?

Die vraag is, bij gewone brief, voorgelegd aan de Hoge Raad. Die vond dat een kind wel zonder wettelijke vertegenwoordiger, maar niet zonder procesvertegenwoordiger de zaak voor kan leggen aan het hof. De procesregels gelden ook voor minderjarigen, hoe moeilijk het dan ook voor het kind wordt om in hoger beroep te gaan.

Naamrecht: procedure tegen eigenwijze gemeente helpt wel

De ambtenaren van de burgerlijke stand die buitenlandse namen in moeten schrijven willen de wereld soms net teveel vereenvoudigen. Al eerder stond ik een Indonesische vrouw bij waarvan geweigerd werd de familienaam in te schrijven, omdat toch alle Indonesiërs een namenreeks zouden hebben. Het bericht van de Indonesische ambassade dat dat niet het geval was werd niet geaccepteerd: de Nederlandse ambtenaar wist dat toch echt wel beter. Pas bij de Raad van State werd geoordeeld dat de mededeling van de Indonesische ambassade gelezen moet worden, en meer waarde heeft dan een intern advies van de Burgerlijke Stand.

Maar ook in deze recente uitspraak worden gemakshalve alle Somaliërs geacht een namenreeks te hebben. Hoewel al sinds 2014 de verklaringen van de Somalische ambassade in Brussel serieus genomen moeten worden, weet de gemeente Tilburg het beter. Gelukkig grijpt nu het hof Den Bosch al in: als volgens Somalisch recht de vader een voornaam en een achternaam heeft, en beide ouders willen dat hun kind de naam van de vader krijgt, krijgt het kind geen namenreeks, maar de achternaam van de vader.

Protesteren helpt. Totdat het beleid van de gemeenten is aangepast.

Verzoek om kleinkinderenomgang bij conflict met kind afgewezen

De positie van grootouders bij de omgang met hun kleinkinderen is al niet zo heel goed – het voorstel van de tweede kamer aan de minister om dat recht wettelijk vast te leggen is in 2016 afgewezen. Wanneer grootouders belang hechten aan het contact met hun kleinkinderen zijn ze dus vooral afhankelijk van hun eigen vermogen een goede relatie met hun eigen kinderen te onderhouden.

In deze uitspraak van de rechter blijkt hoe moeilijk de verhouding tussen ouders en kinderen soms kan zijn. De grootouders kunnen echter niet via de rechter, buiten hun dochter en schoonzoon om, een omgangsregeling met hun kleinkinderen afdwingen. Zonder te willen investeren in het verbeteren van de relatie met het eigen kind, en het uitschelden van het eigen kind, is het niet in het belang van de kleinkinderen ze bloot te stellen aan de grootouders. Het is te hopen dat de uitspraak van de rechter bij de grootouders een zaadje heeft gezaaid…

Voortzetting pilot complexe scheidingen Hof

Het Hof in Leeuwarden startte vorig jaar mei met een pilot, waarbij een raadsheer van de familiekamer bij binnenkomst van een hoger beroep al de stukken beoordeelt en kijkt of er meteen al maatregelen genomen kunnen worden die verdere escalatie van de zaak kunnen voorkomen.

Na een eerste proefperiode werd besloten de pilot tot eind 2016 te verlengen. Die pilot loopt kennelijk steeds nog steeds. Volgens deze uitspraak van 17 januari 2017 zijn de ouders ingegaan op het voorstel het traject ‘Ouderschap na Scheiden’ te volgen. Hopelijk krijgt het traject nu ook navolging in andere arrondissementen?

Procederen bij kantonrechter goedkoper dan 5 jaar geleden

Sinds 2011 mag de kantonrechter over zaken tot en met 25 duizend euro beslissen – daarvoor was dat vijfduizend euro. Een evaluatie van het effect daarvan laat zien dat sindsdien meer conflicten voor de rechter zijn gebracht. Dat kan ook komen omdat procederen voor de kantonrechter goedkoper is geworden: het griffierecht is omlaag gegaan. Gemiddeld waren eisers in de oude situatie drieduizend euro kwijt voor een procedure, en dat is nu nog maar duizend euro.

Het voordeel van procederen bij de kantonrechter is dat partijen dat zelf mogen doen, zonder verplichte bijstand van een advocaat. Verwacht werd dat de kwaliteit van de rechtshulp af zou nemen, en dat blijkt ook zo te zijn. Maar dat is niet en koste gegaan van de tevredenheid daarover.

Bij een vordering tot 25 duizend euro mag je zelf beslissen of je hulp wil, en zo ja, van wie. Alleen voor het uitbrengen van de dagvaarding moet je een deurwaarder inschakelen. Wil je advies over de procedure of over het onderbouwen van je vordering, neem dan contact op.