Bezoekrecht opa en oma

Opa en oma hebben in het verleden voor hun kleinkind gezorgd, maar door een slechte relatie tussen vader en opa en oma is er geen contact meer. Inmiddels is het kind uithuisgeplaatst, en heeft er informeel weer contact plaats gehad tussen opa en oma en het kind. Ze willen dat contact graag continueren, maar vader werkt daar niet mee.

Waar er best een drempel is in het aannemen van family life tussen grootouders en kleinkind, vindt de rechter met verwijzing naar de Europese rechtspraak dat er toch ook in dit geval ruimte moet zijn om een omgangsregeling vast te leggen. Eerst onderzoek, dus nog geen einduitspraak, maar er is een aanknopingspunt. Mooie stap.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:9618

De risico’s van ontslag op staande voet

Praxis vond dat een overgeplaatste filiaalmanager de overgebleven kadobon van de oliebollenkraam niet aan had mogen nemen, vanwege het vastgestelde beleid van Praxis. Dat rechtvaardigde volgens de rechter echter niet een ontslag op staande voet. En vanaf daar wordt het duur: gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag, billijke vergoeding van ontslag in strijd met de regels van art. 7:671 BW, de transitievergoeding – en de proceskosten. Bij elkaar ruim € 40.000,-, nog los van de rente. Dure beslissing.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:5015

Echtscheiding kan niet eindeloos geblokkeerd worden

Wanneer een echtscheiding is uitgesproken kunnen beide partners in hoger beroep. Meestal zijn beide partijen het eens over de echtscheiding zelf, maar soms wordt er ook bezwaar gemaakt tegen de echtscheiding zelf. Dat heeft praktisch nooit zin, maar met een hoger beroep kan je de zaak wel rekken. En dat rekken duurt nog een beetje langer als je dan niet op komt dagen bij de zitting, was kennelijk de gedachte aan de kant van de man.

Maar daar gaat de Hoge Raad niet in mee. Het na jaren procederen gewoon niet op komen dagen komt voor risico van de man. De echtscheiding wordt niet teruggedraaid.

Klik hier voor de volledige uitspraak

Einde overgangsregeling transitievergoeding en sociaal plan

Op 1 juli 2015 is een overgangsregeling ingetreden die bij invoering van de transitievergoeding de samenloop met nog lopende sociaal plannen regelde. Die overgangsregeling is met ingang van 1 juli 2016 in bijna alle gevallen vervallen. De werkgever is dus bij ontslagen vanaf 1 juli 2016, mits aan alle eisen is voldaan, altijd de transitievergoeding verschuldigd – tenzij een verzoek om toestemming of ontbinding voor 1 mei 2016 is ingediend. Het is mogelijk dat daarnaast ook nog verplichtingen uit een sociaal plan bestaan!

Verplicht meewerken aan einde religieus huwelijk

Bij een burgerlijk huwelijk is het genoeg als één van de partijen wil scheiden. De andere partner kan de echtscheiding dan niet tegenhouden. Maar waar er niet naar Nederlands burgerlijk recht getrouwd is, is het Nederlands recht niet van toepassing op de scheiding. De Nederlandse rechter kan niet beslissen over het beëindigen van een religieus huwelijk.

In deze uitspraak is het niet meewerken aan een religieuze scheiding dan wel onrechtmatig verklaard, en wordt de weigerende man dus aansprakelijk voor de schade, maar daarmee is hij dus nog steeds niet gedwongen mee te werken de beëindiging van het huwelijk. Bovendien: becijfer de schade van getrouwd blijven maar eens. Blijft lastig.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:4140

De rechtspraak

Universiteit Utrecht zoekt ervaringsdeskundigen

Met het onderzoek ‘Gezinsrelaties na scheiding’ willen onderzoekers van de Universiteit Utrecht meer te weten komen over veranderingen binnen gezinnen na scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.

Voor meer informatie: http://www.uu.nl/onderzoek/gezinsrelaties-na-scheiding

 

Aansprakelijkheid bewindvoerder

Een nieuwe bewindvoerder kan een extra vergoeding krijgen voor het aansprakelijk stellen van de voorgaande bewindvoerder wanneer die er een bende van heeft gemaakt: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:2998