Bij bijstandsuitkering toch geen minimum kinderalimentatie

In de draagkrachttabel 2017 van de rechtbank staat het helder: bij een netto besteedbaar inkomen van € 0,-  tot € 1.325,- per maand is er sprake van een minimumdraagkracht van maximaal € 50,- per maand voor meerdere kinderen.

Niet waar, zegt het Hof in Arnhem. Het uitgangspunt is wel dat beide ouders verplicht zijn om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen, maar dat houdt toch nog steeds in dat een ouder ten minste het bestaansminimum voor zichzelf moet kunnen houden. En dat bestaansminimum is de bijstandsnorm, die ook het uitgangspunt is voor de bijstandsuitkering. En als een vader moet rondkomen van alleen een bijstandsuitkering, houdt dat per definitie in dat hij niet bij kan dragen aan het levensonderhoud van zijn kind.

Omdat de moeder voor de kosten van de kinderen zowel kinderbijslag als kindgebonden budget ontvangt, kan ook zijn in haar bestaansminimum voorzien.

In deze beslissing speelt mee dat de moeder met het kindgebonden budget en de kinderbijslag in de berekende kosten van het kind kan voorzien. Het blijft echter raar dat een ouder, ondanks de vaststelling van de minimumbijdrage in de tabel, geen enkele bijdrage in het levensonderhoud van zijn kind hoeft te betalen. Het zou nog anders zijn geweest wanneer er sprake was van een zorgkorting, maar in de uitspraak blijkt niet dat daarvan sprake is.

Geplaatst in Geen categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *