Ontslag ambtenaar wegens lidmaatschap Satudarah te kort door de bocht

Een therapeut van een Forensisch Psychiatrisch Centrum is al sinds 2002 lid van de motorclub Satudarah – in 2013 wordt hij zelfs een jaar bestuurslid. Wanneer zijn leidinggevende daar achter komt, in 2014, wordt er al snel aangestuurd op een ongeschiktheidsontslag. Volgens de werkgever is het lidmaatschap van Satudarah onverenigbaar met de positie van ambtenaar tussen TBS-patiënten die afscheid moeten nemen van een crimineel verleden.

Die beslissing strookt alleen niet met de binnen het ministerie van justitie geldende Circulaire Ongewenste privécontacten. Daarin staat dat, wanneer er zorgen zijn over de privé-contacten van een ambtenaar, partijen samen in open overleg een oplossing moeten vinden. In dit geval is er nogal vlot aangegeven dat de man zijn lidmaatschap niet wilde opzeggen, dus ongeschikt is voor zijn functie. De functie die hij op het moment van dat ontslag al  12 jaar zonder kennelijke problemen uitoefent.

Dat gaat de rechter te kort door de bocht: “het bestreden besluit is op het punt van het ongeschiktheidsontslag, nu daaraan niet een zorgvuldige, op de individuele omstandigheden van het geval van appellant toegesneden afweging als bedoeld in de Circulaire Ongewenste privécontacten ten grondslag is gelegd, niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.”

Het is maar de vraag of partijen na vier jaar en twee rondes procederen nog wel in staat gaan zijn dat open overleg weer op te starten. Maar het is toch geruststellend dat de vrijheid van vereniging nog wat betekent in het ambtenarenrecht – en dat de minister van justitie aan zijn eigen circulaire kan worden gehouden.

Naar de uitspraak

Nog steeds: de wankele positie van de biologische vader

Het vaderschap is nog steeds een beetje vreemd geregeld in het Nederlandse recht. De man van de moeder is de vader – of hij nou de biologische vader is of niet. Als hij maar de vader wil blijven, dat is wat telt. En een biologische vader heeft, zelfs met een beroep op de Europees geldende mensenrechten, geen mogelijkheden om te kunnen laten bepalen dat hij de vader is. Toch een beetje raar, in een wereld waar de vrouw van de moeder wettelijk ook moeder wordt. Het belang van het kind bij het kennen van zijn biologische afstamming is hiermee nog steeds niet gediend.

Naar de uitspraak

Geen ontslag na vergeten van patiënt in tillift

’s Avonds een dementerende patiënte vergeten in een tillift op het toilet, noteren dat je haar in bed gestopt hebt, en iemand anders vindt haar de volgende ochtend terug, nog steeds in de tillift. Dan mag je die verzorger toch ontslaan? Zelfs als hij nog nooit een slechte beoordeling heeft gehad?

De rechter vond van niet. Zo op het eerste gezicht een bijzonder oordeel, maar uit de uitspraak blijkt dat er sprake was van onderbezetting, terwijl er sprake was van een terminale patiënt waarbij eigenlijk extra zorg nodig was. De persoon die nachtdienst had, en dus had moeten constateren dat de bewuste patiënte niet in haar bed lag, was er afgekomen met een korte non-actiefstelling. De werkgever had de regels over het lopen van controlerondjes niet op orde.

De werknemer, vindt de rechter, en dat vindt de werknemer zelf ook, is op onaanvaardbare wijze tekortgeschoten in de aan hem toevertrouwde zorg. Maar dat is in een zodanige mate aan de werkgever te wijten dat de werknemer niet ontslagen mag worden. De werkgever moet aan de bak.

Naar de uitspraak