De risico’s van ontslag op staande voet

Praxis vond dat een overgeplaatste filiaalmanager de overgebleven kadobon van de oliebollenkraam niet aan had mogen nemen, vanwege het vastgestelde beleid van Praxis. Dat rechtvaardigde volgens de rechter echter niet een ontslag op staande voet. En vanaf daar wordt het duur: gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag, billijke vergoeding van ontslag in strijd met de regels van art. 7:671 BW, de transitievergoeding – en de proceskosten. Bij elkaar ruim € 40.000,-, nog los van de rente. Dure beslissing.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:5015