Echtscheiding kan niet eindeloos geblokkeerd worden

Wanneer een echtscheiding is uitgesproken kunnen beide partners in hoger beroep. Meestal zijn beide partijen het eens over de echtscheiding zelf, maar soms wordt er ook bezwaar gemaakt tegen de echtscheiding zelf. Dat heeft praktisch nooit zin, maar met een hoger beroep kan je de zaak wel rekken. En dat rekken duurt nog een beetje langer als je dan niet op komt dagen bij de zitting, was kennelijk de gedachte aan de kant van de man.

Maar daar gaat de Hoge Raad niet in mee. Het na jaren procederen gewoon niet op komen dagen komt voor risico van de man. De echtscheiding wordt niet teruggedraaid.

Klik hier voor de volledige uitspraak

Einde overgangsregeling transitievergoeding en sociaal plan

Op 1 juli 2015 is een overgangsregeling ingetreden die bij invoering van de transitievergoeding de samenloop met nog lopende sociaal plannen regelde. Die overgangsregeling is met ingang van 1 juli 2016 in bijna alle gevallen vervallen. De werkgever is dus bij ontslagen vanaf 1 juli 2016, mits aan alle eisen is voldaan, altijd de transitievergoeding verschuldigd – tenzij een verzoek om toestemming of ontbinding voor 1 mei 2016 is ingediend. Het is mogelijk dat daarnaast ook nog verplichtingen uit een sociaal plan bestaan!

Verplicht meewerken aan einde religieus huwelijk

Bij een burgerlijk huwelijk is het genoeg als één van de partijen wil scheiden. De andere partner kan de echtscheiding dan niet tegenhouden. Maar waar er niet naar Nederlands burgerlijk recht getrouwd is, is het Nederlands recht niet van toepassing op de scheiding. De Nederlandse rechter kan niet beslissen over het beëindigen van een religieus huwelijk.

In deze uitspraak is het niet meewerken aan een religieuze scheiding dan wel onrechtmatig verklaard, en wordt de weigerende man dus aansprakelijk voor de schade, maar daarmee is hij dus nog steeds niet gedwongen mee te werken de beëindiging van het huwelijk. Bovendien: becijfer de schade van getrouwd blijven maar eens. Blijft lastig.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:4140

De rechtspraak